Home » Self Help» Human nature and character according to Neck in Samudra Shastra

વ્યક્તિની ગરદન પરથી જાણી શકાય છે તેના સ્વભાવ અને ચારિત્રનાં રહસ્યો

Dharm Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 08, 2018, 10:00 AM IST

સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે
 • આદર્શ ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  આદર્શ ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

 • સૂકી ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  સૂકી ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

 • નાની ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  નાની ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

 • લાંબી ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  લાંબી ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

 • સીધી ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  સીધી ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

 • જાડી ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  જાડી ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

 • ઊંટ જેવી ગરદન
  +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
  ઊંટ જેવી ગરદન

  યૂટિલિટી ડેસ્ક: સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના શરીરનાં દરેક અંગ તેના સ્વભાવનું રહસ્ય જણાવે છે. એટલે જે કોઇ માણસના શરીરના અંગોનું ઝીણવટતાથી નિરિક્ષણ કરવામાં આવે તો તેનો સ્વબહવ અને ચરિત્ર કેવું છે તે જાણી શકાય છે. શરીરનાં અન્ય અંગોની જેમ જ ગરદન પણ એક મહત્વનું અંગ છે. તેના પર જ શરીરનો ભાર ટકેલો ચે. મસ્તિકથી નિકળતી બધી જ રેખાઓ ગરદનમાંથી જ પસાર થઈને અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, ગરદન પરથી કેવી રીતે જાણવું માણસનું ચારિત્ર.


  આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ગરદનની બનાવટના આધારે વ્યક્તિનું ચારિત્ર અને નેચર...

No Comment
Add Your Comments
(Self Help Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય અપડેટ જાણવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
Web Title: Human nature and character according to Neck in Samudra Shastra
(Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

More From Self help

Trending

Top