Divya Bhaskar
Jyotish
Home » Yoga » Ayurved » Which Is The Magic Effect Of Pomegranate Skins, The Disease Is Cured By Eating

દાડમના દાણાનો જાદુ,એકસાથે દુર કરે છે દસ બીમારીઓ

Dharm desk,Ahmedabad | Feb 11, 2013, 14:01PM IST
1 of 5

દાડમનો દરેક દોણો ગુણોથી ભરપુર છે.સો બીમારીઓને એકસાથે દુર કરવા માટે દાડમ અકસીર દવા છે.દાડમનો દાગ જો કપડા પર પડે તો તેનો ડાઘ દુર કરવો મુશકેલ બની જાય છે.પણ દાડમ ખાઈને તમે અનેક બીમારી દુર કરી શકો છો.દાડમ અનેક રોગમાં ઉપયોગી છે.તો તમે પણ જાણો લાલ ચટક દાડમના તેના રંગ અનુસારના ગુણો વિશે આગળની તસવીરમાં.

  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
7 + 9

 
Advertisement


Top News

 
Advertisement
 

Bollywood

Cricket

Interesting News

Business

Jokes

 

Most Read

Photogallery

Email Print
0
Comment